Dulux Contact Primer

Rozmiar
Kalkulator farby
Twoje pomiary:
Niezbędna ilość:
Dla uzyskania lepszego rezultatu rekomendujemy użycie {coatAmount} dla {productTitle}
Podstawowe informacje
 • Wykończenie nie dotyczy
 • Czas schnięcia 6 godzin
 • Warstw(y) 1
Cechy produktu
 • Na lamperię
 • Poprawia przyczepność
 • Delikatnie szorstka faktura

Opis produktu

Dulux Contact Primer to delikatnie szorstki, wodorozcieńczalny, pigmentowany grunt kontaktowy do powlekania mocnych, gładkich, słabo chłonących lub nie chłonących podłoży. Szczególnie polecany wszędzie tam, gdzie zakres renowacyjnych prac malarskich nakłada konieczność naniesienia powłok farb ściennych i elewacyjnych w miejsca pokryte obecnie np. farbami alkidowymi.

Opis aplikacji

Produkt przystosowany jest do malowania pędzlem lub wałkiem. W zależności od chłonności podłoża rozcieńczyć wodą max. 10% objętościowo. W większości przypadków wystarczy jednokrotne gruntowanie. Na podłożach o kolorach kontrastowych lub o dużej lub zmiennej chłonności produkt zaleca się nakładać w 2 warstwach w odstępie 6 godzin. Rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej warstwy. Malowanie farbami nawierzchniowymi może być wykonane po upływie 6 godzin od nałożenia Dulux Contact Primer.

Zdrowie i bezpieczeństwo

 • Dulux Contact Primer - Karta Charakterystyki.pdf
 • TDS Dulux Contact Primer 09_2019.pdf

Wskazówki i Porady

 • 1. Przygotowanie powierzchni
  Powierzchnie musza być jednolite, zwarte, mocne, nośne, odpylone, bez nalotów organicznych, czyste, suche, wolne od wszelkiego wadliwego materiału. Podłoża niestabilne, skredowane, mocno chłonne należy wstępnie zagruntować preparatem Dulux Universal Primer. Podłoża gładkie lub wcześniej malowane farbami alkidowymi lub ftalowymi należy zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym. Usunąć powstały pył i kurz. Podłoża poddane renowacji: ocenić stan podłoża, jeżeli jest stare i zwietrzałe, kruszące się i pylące powinno być poddane ekspertyzie budowlanej. Powierzchnie oczyścić z farb wapiennych, klejowych oraz z uszkodzonych warstw poprzednich farb (resztki starej
  i łuszczącej się powłoki usunąć całkowicie), a także z zanieczyszczeń ograniczających
  przyczepność farby (tłuste plamy, pleśń). Ubytki powierzchni wypełnić odpowiednią masa
  szpachlową, oczyścić i odpylić.
 • 2. Przechowywanie
  Przechowywać i transportować w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł ciepła. Chronić przed promieniowaniem słonecznym. Uwaga: Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu.