Dulux Multiprimer

Rozmiar
Kalkulator farby
Twoje pomiary:
Niezbędna ilość:
Dla uzyskania lepszego rezultatu rekomendujemy użycie {coatAmount} dla {productTitle}
Podstawowe informacje
 • Wykończenie nie dotyczy
 • Czas schnięcia 6 godzin
 • Warstw(y) 1
Cechy produktu
 • Do metalu, szkła, ceramiki, PCV i drewna
 • Poprawia przyczepność

Opis produktu

Dulux Multiprimer to wodorozcieńczalny podkład antykorozyjny do gruntowania i wykonywania pośrednich powłok malarskich. Wysoka przyczepność i elastyczność spoiwa akrylowego daje bardzo szerokie możliwości stosowania: podłoża ze stali, stali ocynkowanej, żeliwa, aluminium, twarde PCV, szkło czy drewno.

Opis aplikacji

Produkt przystosowany jest do malowania pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Nakładaj 2 warstwy farby, w odstępie 6 godzin (przy zastosowaniach na powierzchnie drewniane oraz drewnopochodne wewnątrz pomieszczeń dopuszcza się zastosowanie 1 warstwy Dulux Multiprimer). Rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej warstwy,
Malowanie farbami nawierzchniowymi może być wykonane po upływie 6 godzin od nałożenia produktu.

Zdrowie i bezpieczeństwo

 • TDS Dulux MultiPrimer 01_2018.pdf
 • Dulux Multiprimer - Karta Charakterystyki.pdf

Wskazówki i Porady

 • 1. Przygotowanie powierzchni
  Powierzchnie do malowania muszą być jednolite, zwarte, bez nalotów organicznych, czyste, całkowicie suche, odtłuszczone, wolne od wszelkiego wadliwego materiału (oleju, smaru, zgorzeliny, luźnej rdzy) oraz zmatowione i odpylone. Z powierzchni usuń zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby. Powierzchnie zagrzybione oczyść za pomocą szpachelki, a następnie zastosuj odpowiedni środek grzybobójczy. Nierówności i uszkodzenia powierzchni wypełnij odpowiednią masą szpachlową, a następnie wyrównaj i wygładź.

  Podłoża wcześniej niemalowane:
  - elementy drewniane narażone na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych zaimpregnować wcześniej impregnatem technicznym
  - elementy stalowe i żelazne oczyścić do stopnia przygotowania powierzchni St 2.
  - nadające się do powlekania tworzywa sztuczne (np. twarde PCV) oraz aluminiowe dokładnie oczyścić środkiem powierzchniowo-czynnym, gruntować po dokładnym zmatowieniu drobnoziarnistym papierem ściernym.
  - nowe powierzchnie ocynkowane należy wysezonować przez min. 4 miesiące. Zmyć 1-2% roztworem amoniaku, usuwając biały osad, następnie spłukać obficie wodą i wysuszyć.

  Podłoża poddane renowacji: ocenić stan podłoża, jeżeli jest stare i zwietrzałe, kruszące się i pylące powinno być poddane ekspertyzie budowlanej. Powierzchnie oczyścić z uszkodzonych warstw poprzednich farb (resztki starej i łuszczącej się powłoki usunąć całkowicie), a także z zanieczyszczeń ograniczających przyczepność farby (tłuste plamy, pleśń). Ubytki powierzchni wypełnić odpowiednią masą szpachlową, oczyścić i odpylić. Nieuszkodzone, nośne stare powłoki przeszlifować, odpylić i odtłuścić.
 • 2. Mycie
  Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć jak największą ilość farby, a następnie umyć czystą wodą.
 • 3. Przechowywanie
  Przechowywać i transportować w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł ciepła. Chronić przed promieniowaniem słonecznym. Uwaga: Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu.
Fetching the data, plz wait..