Dulux Universal Primer

Rozmiar
Kalkulator farby
Twoje pomiary:
Niezbędna ilość:
Dla uzyskania lepszego rezultatu rekomendujemy użycie {coatAmount} dla {productTitle}
Podstawowe informacje
 • Wykończenie nie dotyczy
 • Czas schnięcia 8 godzin
 • Warstw(y) 1
Cechy produktu
 • Poprawia przyczepność
 • Redukuje pylistość podłoża

Opis produktu

Dulux Universal Primer to niepigmentowany, drobnocząsteczkowy, wodorozcieńczalny koncentrat akrylowy do gruntowania ścian wewnątrz i na zewnątrz. Doskonale nadaje się do gruntowania takich podłoży jak tynki cementowo-wapienne i płyty gipsowo-kartonowe. Produkt bardzo głęboko penetruje podłoże i ma silne działanie wiążące. Nie przepuszcza wody, nie ulega zmydleniu i przepuszcza parę wodną umożliwiając oddychanie ścian.

Opis aplikacji

Produkt przystosowany jest do malowania pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Rozcieńczyć wodą w proporcji 1:4. W większości przypadków wystarczy jednokrotne gruntowanie. Rozprowadzać do postaci równomiernej warstwy. W przypadku bardzo chłonnego podłoża można nakładać środek gruntujący dwukrotnie metodą „mokro na mokro” do pełnego nasycenia podłoża (poprzecznie do poprzedniej), ale nie dopuścić do utworzenia się szklistej powłoki po gruntowaniu. Dalsze prace na zagruntowanej powierzchni można prowadzić po 8 godzinach od nałożenia Dulux Universal Primer.

Zdrowie i bezpieczeństwo

 • TDS Dulux Universal Primer 09_2019.pdf
 • Dulux Universal Primer Grunt Koncentrat - Karta Charakterystyki.pdf

Wskazówki i Porady

 • 1. Przygotowanie powierzchni
  Powierzchnie powinny być suche i wysezonowane, zwarte, czyste i odtłuszczone, wolne od wszelkiego wadliwego oraz słabo związanego materiału. Powłoki farb wapiennych, klejowych oraz słabo przyczepnych należy całkowicie usunąć z podłoża, a następnie powierzchnie przemyj wodą w celu usunięcia pylistych pozostałości i kurzu. Pozostaw do wyschnięcia. Z powierzchni usuń zanieczyszczenia ograniczające przyczepność. Zanieczyszczenia zmyj wodą ze środkiem myjącym. Pozostaw do wyschnięcia. Powierzchnie zagrzybione oczyść za pomocą szpachelki, a następnie zastosuj odpowiedni środek grzybobójczy. Nierówności i uszkodzenia powierzchni wypełnij odpowiednią masa szpachlową, a następnie wyrównaj i wygładź. Podłoża poddane renowacji: należy ocenić stan podłoża, jeżeli jest stare i zwietrzałe, kruszące się i pylące powinno być poddane ekspertyzie budowlanej.
 • 2. Przechowywanie
  Przechowywać i transportować w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł ciepła. Chronić przed promieniowaniem słonecznym. Uwaga: Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu.