Jak wyrzucić farbę?

Gdy została Ci resztka farby po malowaniu i nie chcesz jej zatrzymać istnieje kilka sposobów na to, co możesz z nią zrobić. Jednym z nich jest po prostu utylizacja. Pamiętaj jednak, że farb nie można wylewać do zlewu, ani wyrzucać z normalnymi śmieciami. Aby pozbyć się resztek w bezpieczny sposób, sprawdź gdzie najbliżej znajduje się np. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Podziel się

Jeśli farby zostało na tyle dużo, że ktoś inny może z niej skorzystać, podpytaj znajomych, czy ktoś nie planuje malowania. Być może farba będzie potrzebna znajomym, sąsiadom lub pobliskiej szkole?

Jak przechować farbę?

Jeśli jednak dojdziesz do wniosku, że farba może Ci się przydać w przyszłości, możesz ją łatwo przechować. Wystarczy trzymać ją z dala od promieni słonecznych i chronić przed zamarznięciem. Jeśli zostało Ci mało farby, możesz przelać ją do słoika. Większe ilości przechowuj w oryginalnych opakowaniach. Opakowania należy dokładnie zamknąć. Dobrą praktyką jest również oklejenie dekli np. taśmą malarską, aby ograniczyć dostęp powietrza. Szczegóły poznasz w artykule Jak przechowywać farby.