1. Sprawdź, czy powierzchnia przed malowaniem jest równa i gładka, np. poprzez odpowiednie oświetlenie za pomocą lampy – będzie można wtedy zauważyć wszelkie nierówności podłoża.

  2. Sprawdź, czy wszystkie szpachlowane miejsca/ubytki są dobrze dotarte, czy nie ma śladów łączenia oraz zgrubień przy krawędziach.

  1. Sprawdź, czy powierzchnia przed gruntowaniem/malowaniem jest odpowiednio odpylona (dotyczy gładzi gipsowych) lub umyta (dotyczy podłoży wcześniej malowanych).

  2. Sprawdź, czy wszelkie naroża i kanty są dobrze dotarte i wygładzone – wszelkie nierówności podłoża mogą być bardziej widoczne po zastosowaniu farb nawierzchniowych (tym bardziej w ciemnych kolorach lub z półmatowym lub metalicznym wykończeniem).