Polityka prywatności

Administratorem danych, zajmującym się przetwarzaniem wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszego Serwisu www jest AkzoNobel Decorative Paints spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, (ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020951, o nadanych numerach: NIP 1180047014 i REGON 010413361, o kapitale zakładowym w wysokości 70 874 000,00 złotych.

Niniejsza Polityka Prywatności (wraz z naszymi Warunkami Użytkowania Zastrzeżenia prawne, oraz wszelkie inne dokumenty, o których w niej mowa) określają zasady, na których będą przez nasz przetwarzane wszelkie Państwa dane, które zbieramy lub które Państwo nam przekazujecie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki, aby zrozumieć nasze stanowisko i praktyki dotyczące Państwa danych osobowych oraz to w jaki sposób będziemy je traktować.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z naszego Serwisu www.

INFORMACJE, JAKIE MOŻEMY ZBIERAĆ OD PAŃSTWA

Możemy zbierać i przetwarzać następujące informacje na Państwa temat:

 • Informacje dostarczane lub przekazane wcześniej na nasz Serwis, w tym również za pośrednictwem wszelkich funkcji interaktywnych. Obejmuje to (między innymi) informacje przekazywane w momencie rejestrowania się w naszym serwisie, subskrypcji naszego serwisu, rejestracji na konferencjach, wysłania postów lub publikowania materiałów lub zamawiania innych usług. Możemy również zwracać się do Państwa o przekazanie nam pewnych informacji w jeżeli będziecie Państwo przystępować do konkursów lub brać udział w promocjach prowadzonych lub sponsorowanych przez nas i jeżeli będziecie Państwo zgłaszać jakieś problemy dotyczące naszego serwisu.

 • Jeżeli skontaktujecie się Państwo z nami, będziemy mogli przechowywać zapis naszej korespondencji oraz wszelkich zawartych w niej informacji.

 • Możemy również zwrócić się do Państwa o wypełnianie ankiet lub kwestionariuszy wykorzystywanych przez nas w celach badawczych, jednak ich wypełnienie nie będzie dla Państwa obowiązkowe.

 • Szczegółowe informacje na temat Państwa wizyt w naszym Serwisie www, w tym, między innymi, dane ruchowe, dane lokalizacyjne, logi www oraz inne dane dotyczące komunikacji, o ile są one wymagane w celach Państwa billingu lub w innych celach jak również zasoby, do których mieliście Państwo dostęp.


ADRESY IP

W celach administracji systemem i raportowania zbiorczych informacji dla naszych reklamodawców możemy gromadzić informacje na temat Państwa komputera, w tym również, o ile informacje takie są dostępne, na temat jego adresu IP, systemu operacyjnego oraz typu przeglądarki. Są to dane statystyczne na temat działań i wzorców działań użytkowników przeglądających nasze strony, które nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych osób.

PLIKI COOKIE

Informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie można znaleźć w Polityce w sprawie plików cookie.

GDZIE PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane, które gromadzimy od Państwa mogą być przesyłane i przechowywane do lokalizacji znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Mogą być one również przetwarzane przez pracowników pracujących spoza EOG, zatrudnianych przez nas, przez jedną ze spółek z naszej grupy bądź przez jedną z naszych agencji marketingowych lub przez innych usługodawców (pośrednio lub bezpośrednio). Przekazując swoje dane osobowe wyrażacie Państwo zgodę na takie ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie.

BEZPIECZEŃSTWO

Wszelkie informacje przekazywane nam przez Państwa są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Jeżeli nadaliśmy Państwu hasło umożliwiające dostęp do pewnych części naszego Serwisu www (lub jeżeli wybraliście je Państwo samodzielnie), to ponosicie Państwo odpowiedzialność za zapewnienie poufności tego hasła. Prosimy Państwa o nieprzekazywanie tego hasła żadnym innym osobom.

Przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem tego serwisu www jest zabezpieczane za pomocą współczesnych, typowych środków technicznych. Niestety, przekazywanie informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczne.Choć ze swojej strony uczynimy wszystko, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przekazywanych do naszego Serwisu www, ponieważ transmisja danych z witryną Serwisu www nie jest szyfrowana, w związku z czym istnieje ryzyko uzyskania przez osoby trzecie dostępu do tych danych. Gdy otrzymamy Państwa informacje, będziemy stosować ścisłe procedury i środki bezpieczeństwa starając się zabezpieczyć je przed dostępem osób nieuprawnionych.

WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Przechowywane przez nas informacje na Państwa temat możemy wykorzystywać w następujące sposoby:

 • Aby zapewnić prezentowanie treści z naszego Serwisu www w najoptymalniejszy sposób dla Państwa i dla Państwa komputera.

 • Aby kontaktować się z Państwem w sprawach eksploatacyjnych i technicznych dotyczących korzystania przez Państwa z naszego Serwisu www.

 • Aby udostępniać Państwu informacje, produkty lub usługi, które zamawiacie Państwo od nas lub które naszym zdaniem mogłyby być dla Państwa interesujące, o ile zgodziliście się Państwo na kontakt w takich sprawach.

 • W celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Państwem a nami.

 • Aby umożliwić Państwu korzystanie z funkcji interaktywnych naszego serwisu, gdy będziecie Państwo chcieli z nich skorzystać.

 • Aby informować Państwa o zmianach w naszym serwisie i w naszych usługach.

Ponieważ jesteśmy organizacją globalną, dane które zbieramy mogą być przekazywane za granicę, za pośrednictwem międzynarodowych struktur organizacyjnych AkzoNobel.

Naszym reklamodawcom nie udostępniamy informacji na temat konkretnych osób, ale możemy udostępniać im informacje zbiorcze na temat wszystkich naszych użytkowników. Są to dane statystyczne na temat działań i wzorców działań użytkowników przeglądających nasze strony, które nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych osób.

UJAWNIANIE PAŃSTWA INFORMACJI

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy, co oznacza nasze przedsiębiorstwa zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową oraz jej przedsiębiorstwa zależne.

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio osobom trzecim:

 • W przypadkach, w których powierzamy osobom trzecim tworzenie i rozbudowę naszego Serwisu www i/lub jego utrzymanie i/lub świadczenie usług reklamowych/marketingowych i/lub hostingowych lub innego rodzaju usług technicznych.

 • W przypadkach, gdy sprzedajemy lub kupujemy jakiekolwiek przedsiębiorstwa lub jakikolwiek majątek, w przypadku czego możemy ujawnić Państwa dane osobowe przyszłym sprzedawcom lub nabywcom takich przedsiębiorstw lub majątku.

 • Jeżeli my lub zasadniczo cały nasz majątek zostanie przejęty przez osobę trzecią, w przypadku czego dane osobowe przechowywane przez nas w związku z niniejszą Polityką Prywatności lub na jej mocy staną się jednym z przenoszonych aktywów.

 • Jeżeli jesteśmy zobowiązani ujawnić lub udostępniać Państwa dane osobowe w celu spełnienia wymagań jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub w celu egzekucji lub zastosowania naszych Warunków Użytkowania Zastrzeżenia prawne i innych umów lub porozumień lub w celu zabezpieczenia praw, majątku lub bezpieczeństwa nas, naszych klientów lub innych podmiotów. Obejmuje to wymianę informacji z innymi spółkami i organizacjami w celach zapobiegania nadużyciom i ograniczania ryzyka kredytowego.


PAŃSTWA PRAWA

Macie Państwo prawo wystąpić do nas z wnioskiem o nieprzetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Zwykle informujemy Państwa w każdym przypadku (przed zebraniem Państwa danych) o zamiarze wykorzystania Państwa danych w takich celach lub o zamiarze ich ujawnienia jakimkolwiek osobom trzecim w takich samych celach, jeżeli wykracza to poza zakres użytkowania przez Państwa naszego Serwisu www. Możecie wówczas Państwo dochodzić swoich praw zapobiegających takiemu przetwarzaniu przez zaznaczenie pewnych pól w formularzach, jakie wykorzystujemy do zbierania Państwa danych. Z prawa tego możecie również Państwo skorzystać w dowolnym czasie przesyłając nam stosowną informację na adres infolinia@akzonobel.com.

SERWISY PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nasz Serwis www może zawierać linki prowadzące do lub z serwisów www naszych partnerskich sieci, reklamodawców i przedsiębiorstw powiązanych. Jeżeli wybierzecie Państwo link prowadzący do jakiegokolwiek z tych serwisów, prosimy pamiętać, że serwisy takie posiadają własne polityki prywatności oraz, że nie bierzemy za nie odpowiedzialności. Prosimy o zapoznanie się z politykami tych serwisów www przed przesłaniem na nie jakichkolwiek danych osobowych.

DOSTĘP DO INFORMACJI

Niniejsza Polityka Prywatności przyznaje Państwu prawo do sprawdzenia, czy posiadamy informacje na Państwa temat i jeżeli je posiadamy, prawo do wglądu w takie informacje oraz prawo do ich poprawiania, jeżeli są nieprecyzyjne. Macie Państwo również prawo zlecić usunięcie swoich danych osobowych lub ich zablokowanie, jeżeli ich przetwarzanie stanowić będzie naruszenie obowiązujących przepisów o prywatności danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Ogólnie, nie będziemy przechowywać danych uzyskanych za pośrednictwem tego Serwisu www przez okres dłuższy, niż jest to konieczne dla osiągnięcia celów, dla których zostały one zgromadzone, lub tak długo, jak nakazuje to prawo.

ZMIANY W TREŚCI NASZYCH POLITYK PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do naszej polityki prywatności, w przyszłości będą publikowane na tej stronie oraz, a w przypadkach, w których będzie to właściwe, będziemy informować Państwa o tym drogą e-mailową.

KONTAKT

Zapraszamy do kierowania do nas pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności. Prosimy przesyłać je na adres infolinia@akzonobel.com.

AkzoNobel Decorative Paints spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, (ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020951, o nadanych numerach: NIP 1180047014 i REGON 010413361, o kapitale zakładowym w wysokości 70 874 000,00 złotych.

PDF version