Dulux Ściany i Sufity Farba Podkładowa

Rozmiar
Kalkulator farby
Twoje pomiary:
Niezbędna ilość:
Dla uzyskania lepszego rezultatu rekomendujemy użycie {coatAmount} dla {productTitle}
Podstawowe informacje
 • Wykończenie Wykończenie matowe
 • Wydajność 8
 • Czas schnięcia 1 godzina
 • Warstw(y) 1
Cechy produktu
 • Szybkoschnąca
 • Zapewnia ujednolicenie podłoża
 • Zmniejsza zużycie farb

Opis produktu

Dulux Ściany i Sufity to lateksowa farba podkładowa do ścian i sufitów, która wyrównuje chłonność oraz ujednolica podłoże zapewniając równomierny kolor farb nawierzchniowych. Poprawia przyczepność emulsyjnych farb nawierzchniowych (farb dyspersyjnych, lateksowych, akrylowych). Zwiększa wydajność farb nawierzchniowych i poprawia ich krycie.

Opis aplikacji

Przed użyciem dokładnie wymieszaj produkt. Do malowania użyj pędzla, wałka lub natrysku hydrodynamicznego. Rozprowadzaj dokładnie produkt do uzyskania równomiernej warstwy. Stosuj w temperaturach od +10oC do +28oC i wilgotności względnej poniżej 80%. Malowanie farbami nawierzchniowymi możliwe po 4h od nałożenia produktu.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Kontakt z okiem: Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli pojawi się podrażnienie. Drogi oddechowe: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Kontakt ze skórą: Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Spożycie: Przemyć usta wodą. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie charakterystyki produktu.

Wskazówki i Porady

 • 1. Przygotowanie powierzchni
  Powierzchnie muszą być zwarte, jednolite, odpylone, bez nalotów organicznych, czyste, suche, wolne od wszelkiego wadliwego materiału. Powłoki farb klejowych i kredowych całkowicie usunąć. Usuń z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby. Nierówności i uszkodzenia powierzchni wypełnij odpowiednią masą szpachlową, a następnie wyrównaj i wygładź. Usuń pozostały pył i kurz. Powierzchnie pyliste i silnie nasiąkliwe np. gipsowe wzmocnij gruntem stabilizującym Dulux Grunt. Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od nałożenia. Powierzchnie zagrzybione oczyść za pomocą szpachelki, a następnie zastosuj odpowiedni środek grzybobójczy.
 • 2. Mycie
  Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć jak największą ilość farby, a następnie umyć czystą wodą.
 • 3. Przechowywanie
  Produkt należy przechowywać i transportować w pozycji pionowej, w suchym miejscu, w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturach od +5°C do +30°C w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W temperaturach ujemnych produkt ulega trwałemu uszkodzeniu.
Trwa pobieranie danych. Proszę czekać...