Dulux Ambiance Ceramic - tester

Rozmiar
Kalkulator farby
Twoje pomiary:
Niezbędna ilość:
Dla uzyskania lepszego rezultatu rekomendujemy użycie {coatAmount} dla {productTitle}
Podstawowe informacje
 • Wykończenie głęboki mat
 • Wydajność 16m2/l
 • Czas schnięcia 2 godziny
 • Warstw(y) 2
Cechy produktu
 • Ceramiczna
 • Technologia HD Colour
 • Wysoka trwałość i głębia koloru
 • Odporna na plamy, zmywanie i szorowanie
 • Wysoka Siła Krycia
 • Odporność na szorowanie PN-EN 13300-2002 Klasa 1

Opis produktu

Dulux Ambiance Ceramic to najwyższej jakości ekskluzywna farba ceramiczna do ścian i sufitów. Paleta
kolorów ułożona została w taki, aby pomóc Ci wybrać odcienie współgrające ze sobą w ramach czterech stylów:
od kolorów neutralnych i ponadczasowych, do współczesnych, intensywnych barw. Ceramiczna technologia
sprawia, że masz pewność odporności na plamy, szorowanie i zmywanie. Dzięki wysokiej sile krycia
i optymalnemu czasowi schnięcia malowanie jest bardzo proste.
Technologia HD Colour, dzięki najwyższej jakości pigmentom sprawia, że kolor jest wyjątkowo trwały i nie
będzie płowiał, ani zmieniał się pod wpływem promieni słońca i upływu czasu.
Może być stosowana na tynki [cementowe i cementowo-wapienne], podłoża gipsowe, płyty kartonowogipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego.

Opis aplikacji

· Warunki malowania
- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C
- wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%
· Zalecane metody malowania
- pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego
- wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego lub wałki sznurkowe o dł. runa 10-18mm
· Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)
- nie rozcieńczaj emulsji,
- nakładaj 2 warstwy farby w odstępie 2 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
- nabieraj na wałek lub pędzel obfite i równomierne ilości farby,
- rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej warstwy.
Przy malowaniu kolorowymi farbami należy przestrzegać następujących zasad:
- poszczególne powierzchnie (ściany, elementy pomieszczeń) malować tylko jedną techniką malarską,
- nie wykonywać miejscowych poprawek po wyschnięciu powłoki, lecz pomalować całą płaszczyznę,
- aby uzyskać doskonałe krycie i pełnię koloru w przypadku przemalowywania kontrastowego podłoża lub
intensywnych i ciemnych kolorów, rekomendujemy wstępne pokrycie powierzchni farbą podkładową Dulux
Grunt Podkładowy, Dulux Professional Grunt Kryjący Podkładowy lub Dulux Grunt Silnie Kryjący
w celu zredukowania kontrastowości podłoża.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Kontakt z okiem: Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli pojawi się podrażnienie. Drogi oddechowe: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Kontakt ze skórą: Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Spożycie: Przemyć usta wodą. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie charakterystyki produktu.

Wskazówki i Porady

 • 1. Przygotowanie powierzchni
  Powierzchnie powinny być zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malować po 3-4 tygodniach sezonowania
  lub po czasie wskazanym przez producenta danego tynku, gładzi, szpachli).
  1. Powłoki farb wapiennych, klejowych oraz słabo przyczepnych należy całkowicie usunąć z podłoża,
  a następnie powierzchnie przemyć wodą w celu usunięcia pylistych pozostałości i kurzu. Pozostawić do
  wyschnięcia.
  2. Z powierzchni należy usunąć zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby. Zanieczyszczenia zmyć
  wodą ze środkiem myjącym. Pozostawić do wyschnięcia.
  3. Powierzchnie zagrzybione oczyścić za pomocą szpachelki, a następnie zastosować odpowiedni środek
  grzybobójczy.
  4. Nierówności i uszkodzenia powierzchni wypełnić odpowiednią masą szpachlową, a następnie wyrównać
  i wygładzić.
  5. Zagruntować malowane powierzchnie:
  · Podłoża silnie nasiąkliwe, niestabilne, pylące i porowate zagruntować kolejno:
  etap 1: preparatem Dulux Grunt (dotyczy głównie miejsc szpachlowanych, spoin płyt kartonowogipsowych, powierzchni po usunięciu farb klejowych i kredowych, itp.),
  etap 2: farbą podkładową Dulux Grunt Podkładowy, Dulux Professional Grunt Kryjący Podkładowy lub
  Dulux Farba Podkładowa Ściany i Sufity (dotyczy całej powierzchni).
  · Inne podłoża od wyżej wymienionych, a wcześniej nie malowanych np. porowate, stabilne, niepylące tynki
  cementowo-wapienne zagruntować farbą podkładową Dulux Grunt Podkładowy, Dulux Professional
  Grunt Kryjący Podkładowy lub Dulux Farba Podkładowa Ściany i Sufity.
  · Podłoża wcześniej malowane farbami emulsyjnymi, których powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna,
  nie jest pyląca lub uszkodzona malować bez gruntowania.
 • 2. Mycie
  Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość farby, a następnie umyć je wodą. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.
 • 3. Przechowywanie
  W oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła.
Trwa pobieranie danych. Proszę czekać...