Dulux EasyCare+ Odporna na Plamy + Przetarcia - tester

Więcej niż plamoodporna.
Rozmiar
Kalkulator farby
Twoje pomiary:
Niezbędna ilość:
Dla uzyskania lepszego rezultatu rekomendujemy użycie {coatAmount} dla {productTitle}
Podstawowe informacje
 • Wykończenie Wykończenie matowe
 • Wydajność 16 m2/l
 • Czas schnięcia 2 godziny
 • Warstw(y) 2
Cechy produktu
 • Farba tytanowa
 • Technologia Scuff Resist
 • Odporna na powstawanie czarnych śladów i przetarć
 • Odporna na plamy
 • Łatwa aplikacja

Opis produktu

Dulux EasyCare+ Odporna na Plamy + Przetarcia to innowacyjna farba lateksowa o właściwościach tytanowych, zapewniających nadzwyczajną wytrzymałość mechaniczną. Tworzy wyjątkowo trwałą powłokę, odporną na powstawanie czarnych śladów i przetarć (ang. scuffs), które pojawiają się na ścianie w wyniku uderzenia lub zarysowania przedmiotami wykonanymi z gumy, plastiku lub drewna, np. krzeseł, podeszw butów, odkurzaczy czy roweru. Szczególnie polecana do malowania pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, np. ciągi komunikacyjne, przedpokoje, korytarze, miejsca użyteczności publicznej, pomieszczenia biurowe. Technologia Scuff Resist tworzy powłoki o mikrosferycznej strukturze, które ograniczają tarcie powstałe w czasie uderzenia i przesuwania przedmiotami z gumy, plastiku lub drewna. Tworzy powłoki o najwyższej odporności na plamy i szorowanie. Jej niechlapiąca formuła i optymalny czas schnięcia sprawiają, że malowanie jest bardzo proste.

Opis aplikacji

Najlepszy efekt uzyskasz, stosując wałki z wełny owczej lub wałki sznurkowe o długości runa 10-18mm. Ewentualne wytrącenia pigmentów na powierzchni farby są naturalną cechą produktu. Przed malowaniem farbę dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj emulsji. Nakładaj 2 warstwy w odstępie 2 godzin. W przypadku bardzo ciemnych kolorów konieczne może być nałożenie 3 warstw produktu. Aby uzyskać doskonałe krycie i pełnię koloru, w przypadku przemalowywania intensywnych i ciemnych kolorów, rekomendujemy wstępne pokrycie ściany farbą podkładową Dulux Grunt Podkładowy lub Dulux Grunt Kryjący Podkładowy. Stosuj w temperaturze pomiędzy +10°C, a +28°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. W przypadku stosowania kilku opakowań z różnych szarży produkcyjnych, przed malowaniem należy je razem wymieszać w większym opakowaniu. Poszczególne powierzchnie (ściany, elementy pomieszczeń) maluj tylko jedną techniką malarską. Przy intensywnych kolorach nie wykonuj miejscowych poprawek po wyschnięciu powłoki lecz pomaluj całą ścianę.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Kontakt z okiem: Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli pojawi się podrażnienie. Drogi oddechowe: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Kontakt ze skórą: Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Spożycie: Przemyć usta wodą. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie charakterystyki produktu.

Wskazówki i Porady

 • 1. Przygotowanie powierzchni
  Powierzchnie oczyść z farb wapiennych, klejowych oraz z uszkodzonych warstw poprzednich farb, a także z zanieczyszczeń ograniczających przyczepność farby (tłuste plamy, pleśń). Powierzchnie powinny być jednolite, czyste i suche (np. świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od nałożenia). Wypełnij ubytki powierzchni odpowiednią masą szpachlową. Powierzchnie pyliste i silnie nasiąkliwe wzmocnij gruntem Dulux Grunt. Pozostałe, wcześniej niemalowane lub niejednolite powierzchnie, zagruntuj farbą podkładową Dulux Grunt Podkładowy lub Dulux Grunt Kryjący Podkładowy. Na uprzednio pomalowanych powierzchniach wykonaj wymalowania próbne. Jeżeli po wyschnięciu farby powstanie niepożądany efekt, poprzednie powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo przygotować je do malowania.
 • 2. Mycie
  Pełne właściwości odpornościowe na zmywanie na mokro oraz na powstawanie czarnych śladów i przetarć powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich, zgodnie z PN-EN 13300:2002. Ewentualne zabrudzenia możesz usunąć miękką gąbką i wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń w czasie nie dłuższym niż 15 min. Czarne ślady i przetarcia powstałe w wyniku wyjątkowo intensywnego przetarcia można łatwo usunąć za pomocą wilgotnej, miękkiej szmatki. Po zakończeniu malowania narzędzia malarskie umyć wodą.
Trwa pobieranie danych. Proszę czekać...