Dulux Tablicowa

NOWOŚĆ! Od teraz możesz zamienić ścianę w tablicę do pisania kredą! Matowa, czarna farba tablicowa Dulux to modny dodatek w aranżacji wnętrz, odporny na wielokrotne ścieranie.
Rozmiar
Kalkulator farby
Twoje pomiary:
Niezbędna ilość:
Dla uzyskania lepszego rezultatu rekomendujemy użycie {coatAmount} dla {productTitle}
Podstawowe informacje
 • Wykończenie Wykończenie matowe
 • Wydajność 16
 • Czas schnięcia 6 godzin
 • Warstw(y) 2
Cechy produktu
 • do pisania kredą
 • odporna na wielokrotne zmywanie kredy
 • Niski poziom zapachu

Opis produktu

Dulux tablicowa to uniwersalna farba do malowania drewna i ścian.
Wodorozcieńczalna farba tworzy powłoki o efekcie tablicy szkolnej, idealnie do pisania kredą i odporne na wielokrotne zmywanie.

Opis aplikacji

Narzędzia: pędzel lub wałek.
Dokładnie wymieszaj farbę przed malowaniem. Nie rozcieńczaj. Nakładaj 2 warstwy w odstępie 6 godzin.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Kontakt z okiem: Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli pojawi się podrażnienie. Drogi oddechowe: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Kontakt ze skórą: Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Spożycie: Przemyć usta wodą. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie charakterystyki produktu.

Wskazówki i Porady

 • 1. Przygotowanie powierzchni
  Powierzchnie do malowania musza być pozbawione uszkodzonych powłok farb, zwarte, czyste, całkowicie suche, odtłuszczone oraz zmatowione i odpylone. Pyliste i silnie nasiąkliwe powierzchnie mineralne (np. gipsowe) należy zagruntować wstępnie preparatem Dulux Grunt. Pozostałe, wcześniej malowane powierzchnie zagruntuj rozcieńczoną farbą Dulux Acryl Matt. Powierzchnie drewniane wcześniej niemalowane lub odsłonięte należy wstępnie zagruntować pokładem Dulux Multiprimer.
 • 2. Mycie
  Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć jak największą ilość farby, a następnie umyć czystą wodą.
 • 3. Przechowywanie
  W oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła.
Trwa pobieranie danych. Proszę czekać...