Dulux Weathershield Complete Protection

Dulux Weathershield Complete Protection to wysokiej jakości matowa farba akrylowa wyprodukowana z myślą o ochronno-dekoracyjnym malowaniu elewacji i ścian zewnętrznych budynków.
Rozmiar
Kalkulator farby
Twoje pomiary:
Niezbędna ilość:
Dla uzyskania lepszego rezultatu rekomendujemy użycie {coatAmount} dla {productTitle}
Podstawowe informacje
 • Wykończenie Wykończenie matowe
 • Wydajność 8
 • Czas schnięcia 2-4 godziny
 • Warstw(y) 2
Cechy produktu
 • Wysoka trwałość koloru
 • Odporność na warunki atmosferyczne
 • Odporna na promieniowanie UV
 • Technologia Stay Clean - powłoka odporna na glony i brud
 • Chroni przed wilgocią

Opis produktu

Dulux Weathershield Complete Protection to wszechstronna matowa farba lateksowa wyprodukowana z myślą o ochronno-dekoracyjnym malowaniu elewacji i ścian zewnętrznych budynków. Dzięki unikalnej technologii Stay Clean zapewnia odporność na zabrudzenia, tworząc powłokę odporną na rozwój grzybów, pleśni i alg. Chroni przed wilgocią. Tworzy powłokę odporną na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych w tym na promieniowanie UV, dzięki czemu kolor pozostaje trwały na lata.

Opis aplikacji

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj. Maluj pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym w temperaturze powyżej +10°C. Nakładaj 2 warstwy produktu w odstępach 4 godzin. Do malowania dużych powierzchni używaj farb z jednej serii produkcyjnej lub wymieszaj kilka opakowań ze sobą w większym opakowaniu. Nie maluj w warunkach dużej wilgotności i w okresie przewidywanych opadów atmosferycznych.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Kontakt z okiem: Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli pojawi się podrażnienie. Drogi oddechowe: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Kontakt ze skórą: Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Spożycie: Przemyć usta wodą. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie charakterystyki produktu.

Wskazówki i Porady

 • 1. Przygotowanie powierzchni
  Powierzchnie powinny być jednolite, czyste i suche (np. świeże tynki maluj po 4 tygodniach od nałożenia). Podłoża poddane renowacji: ocenić stan podłoża, jeżeli jest stare i zwietrzałe, kruszące się i pylące, powinno być poddane ekspertyzie budowlanej. Powierzchnię oczyścić z farb wapiennych, klejowych oraz z uszkodzonych warstw poprzednich farb, a także z zanieczyszczeń ograniczających przyczepność farby (tłuste plamy, pleśń). Ubytki powierzchni wypełnić odpowiednią masą szpachlową. Niestabilne, skredowane, silnie nasiąkliwe podłoża zagruntować podkładem Dulux Grunt Stabilizujący.
 • 2. Mycie
  Po zakończeniu malowania usuń z narzędzi jak najwięcej pozostałości farby, a następnie umyj je czystą wodą.
 • 3. Przechowywanie
  W oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. W temperaturach ujemnych produkt ulega trwałemu uszkodzeniu. Przechowuj w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Chronić przed promieniami słonecznymi.
Trwa pobieranie danych. Proszę czekać...